Swap anlaşması nedir, Merkez Bankası swap anlaşması ne demek?

Swap anlaşması nedir, Merkez Bankası swap anlaşması ne demek?

Merkez Bankası kur avantajı sağlamak adına belirli aralıklarla bazı ülkelerle swap anlaşması gerçekleştiriyor. Son olarak BAE ile gerçekleştirilen swap anlaşması ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, ülkeler arası swap anlaşması nedir, ne demek?

Kısaca para değiş tokuşu olarak isimlendirilebilecek olan swap anlaşması ülkeler arasında para birimlerin değiştirilmesi ile oluyor. Birçok ülke gibi Türkiye de dönem dönem farklı ülkelerle anlaşma gerçekleştiriyor. İşte swap anlaşması hakkında bilinmesi gerekenler…

SWAP NEDİR, SWAP ANLAŞMASI NE DEMEK?

Tarafların faizi ya da döviz cinsini değiştirmek suretiyle yaptıkları takas sözleşmesidir. Faiz Swap'ı ile iki taraf da, daha düşük faizli kredilere erişebilmek için ana para dışında faizi takas ederler.

Kur Swap'ında taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli bir döviz tutarını değiştirirler.

Bir swap işleminde karşılıklı iki döviz cinsi el değiştirebildiği gibi, aynı para cinsinden faiz oranları da değiştirilebilmektedir. Ayrıca hem döviz türlerinin hem de faiz oranlarının karşılıklı el değiştirdiği swap sözleşmeleri vardır.

Bunların dışında herhangi bir döviz cinsinin faizi ile menkul kıymetin veya emtianın el değiştirdiği swap işlemleri de mevcuttur. İlave olarak taşınan dayanak varlığın her türlü riskinin el değiştirmesine imkan veren swaplar da mevcuttur.

Swaplar fx swaplar, faiz oranı swapları (IRS), çapraz döviz swapları (CCS), emtia swapları, pay (hisse senedi) swapları, toplam getiri swapları (TRS), varyans swaplar, kredi temerrüt swapları (CDS) olarak çeşitlenebilirler.

 

Kaynak: https://www.cnnturk.com/yasam/swap-anlasmasi-nedir-ulkeler-arasi-swap-anlasmasi-ne-demek#:~:text=Taraflar%C4%B1n%20faizi%20ya%20da%20d%C3%B6viz,belirli%20bir%20d%C3%B6viz%20tutar%C4%B1n%C4%B1%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirirler.

Swap nedir? Swap anlaşması ne demek?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor.

Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

Çapraz döviz swapında, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilmektedir.

DOLARIN DÜŞMESİNİ SAĞLAYAN SWAP NEDİR?

NTV Youtube kanalına abone ol

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/swap-nedir-swap-anlasmasi-ne-demek,lzQ_g2dkzU6Iqy-QvScuOQ