Mantarlar Özellikleri, Mantar Çeşitleri 5. Sınıf

Toprakta, suda, havada, besinlerde, atıklarda ve canlıların üzerinde yaşayabilirler. Hızla çoğalırlar. Mantarlar bitki değildir. Kendi besinini kendileri üretemezler.

Mantarların Çeşitleri

Mantarların Çeşitleri

Şapkalı Mantarlar:

Şapkalı Mantarlar:

Bir kısmı yenilebilen mantarlar iken bazı türleri zehirlidir.

Bazı çeşitleri besin olarak tüketilir. (Kültür mantarları)

Vitamin ve protein bakımından zengin bir besin kaynağıdır.

Besin değeri yüksektir. Ancak bazıları zehirlidir ve tüketilmemesi gerekir.

Ormanlarda, bahçelerde, ağaç altlarında görülür.

Küf Mantarları:

Küf Mantarları:

Mikroskopla görülür.

Uzun süre açıkta bırakılan besinlerin üzerinde oluşur.

Meyve, sebze, peynir, ekmek gibi besinlerin üzerinde yaşar, besinleri çürütüp bozar.

Yiyeceklerin renginin, kokusunun ve tadının bozulmasına yol açar.

Canlı kalıntılarını çürüterek yaşar.

Küflenmiş besinlerin tüketilmesi sağlığımız açısından tehlikelidir. Zehirlenmelere sebep olabilir.

Maya Mantarları:

Maya Mantarları:

Çoğalırken besin, nem ve uygun sıcaklığa ihtiyaç duyar.

Hamurun mayalanmasında kullanılır.

Hastalık Yapan (Parazit) Mantarlar:

Hastalık Yapan (Parazit) Mantarlar:

İnsan, hayvan ve bitkilerin üzerinde yasayarak onlardan faydalanır ve canlılarda çeşitli hastalıklara neden olur.

Saçların dökülmesine neden olan saçkıran hastalığına, ağızda oluşan pamukçuk hastalığına ayrıca el ayak ve tırnaklarda hastalığa neden olur.

Hastalık yapan mantarlar bulaşıcı olup insandan insana geçebilir. Bu yüzden özel eşyalarımızı ortak kullanmamalı, temizlik kurallarına uymalıyız.

Mantarlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) (Kendi besinini kendisi üretemez.
B) Tamamı yararlıdır.
C) Mikroskopla görülebilen türleri vardır.
D) Besin olarak tüketilebilen türleri vardır.

Mantarlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?yanlıştırB)B)

Mantarlar besinlerini dışarıdan hazır olarak alır. Bazı türleri mikroskopla görülebilir. Kültür mantarı adı verilen türleri besin olarak tüketilebilir. Hastalık yapan (parazit) mantarlar ve küf mantarları zararlı mantar türlerindendir.

Kaynak: https://www.eokultv.com/mantarlar-ozellikleri-mantar-cesitleri-5-sinif/24027

5. Sınıf Mantarlar Özellikleri, Mantar Çeşitleri Konu Anlatımı

Mantarlar bu gezegendeki yaşamın beş ana sınıflandırmalarından biri olan fungi (mantarlar) alemine ait heterotrof ve ökaryotik organizmalardır. Ekosistemde besin döngüsü konusunda önemli rolleri bulunmaktadır. En çok bilinen mantar türlerinden bazıları şapkalı mantarlar, maya ve küflerdir. 5. Sınıf Canlılar Kaç Gruba Ayrılır Konu Anlatımı, Canlılar Kaç Gruba Ayrılır Konu Anlatımı, 5. Sınıf Fen Bilimleri Konu anlatımları

Mantarlar Özellikleri, Mantar Çeşitleri

Mantarlar küf, maya, parazit ve şapkalı mantarlar olmak üzere dört grupta incelenir.

Küf mantarları peynir, limon, portakal ve ekmek gibi gıdaların üzerinde oluşan, genelde yeşilimsi renkte görülen canlılardır.

Küf mantarları

Maya mantarları da çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük yapılı canlılardır. Hamurun mayalanmasını ve sirke oluşumunu maya mantarları sağlar.

Maya mantarları

 

 

Parazit mantarlar ise genelde insan vücudunun nemli bölgelerinde yaşar. Ayak parmaklarının arası, mantarların en yoğun yaşadığı bölgedir.

Parazit mantarlar

Şapkalı mantarlar, çok hücreli canlılardır. Bu mantarlar, ağaç gövdelerine veya toprağa tutunarak ihtiyaç duydukları besinleri başka canlıların kalıntılarından karşılarlar. Protein ve vitamin yönünden zengindir. Besin olarak kullanılan mantarlara, kuzu göbeği ve çam mantarının yanı sıra kültür ortamında üretilen ve pazarlarda gördüğümüz kültür mantarları örnek verilebilir.

Şapkalı mantarlar,

Kaynak: https://www.basarisiralamalari.com/5-sinif-mantarlar-ozellikleri-mantar-cesitleri-konu-anlatimi/

5. Sınıf Fen Bilimleri Canlıları Tanıyalım konu anlatımı

Canlıların sınıflandırılması onların incelenmesini, bilimsel iletişimi ve onlar hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırmaktadır. Dünya üzerindeki canlıları tek tek incelemek kolay olmadığı için sınıflandırma sayesinde daha hızlı bilgi edinilebilmektedir. Sınıflandırılan canlılar kendi içerisinde de alt gruplara ayrılmaktadır.

1.Bitkiler

 Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılan bitkiler güneş ışığı sayesinde besin ve oksijen üretmektedir. Çiçeksiz bitkilere örnek olarak kibrit otu, alg, eğrelti otu ve at kuyruğu gösterilebilir. Basit yapıda olan çiçeksiz bitkilerin çiçekleri olmadığı gibi tohumları da yoktur. Ayrıca bitkinin gövde, kök ve yaprak kısımları ya yoktur ya da az gelişmiştir.

 Çiçekli bitkiler ise çiçeksiz olanların dışında kalanları kapsamaktadır. Gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Örneğin gün, mısır, selvi çiçekli bitkilerdendir. Çiçekli bitkiler kök, gövde, çiçek ve yaprak kısımlarından oluşmaktadır. Kök, bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar ve toprak altındaki kısımdır. Bitkinin dik durmasına yarayan ve üzerinde çiçek ile yaprakların olduğu kısma ise gövde denmektedir. Yapraklar fotosentez yapar. Çiçekler ise üreme organı olduğu için tohum/meyve meydana getirmektedir. Bitkinin çiçeklerinin kısımları şu şekildedir; erkek ve dişi organ, taç yaprak, çanak yaprak. Dişi organda meyve/tohum oluşmaktadır. Erkek organda çiçek tozu bulunmaktadır. Taç yapraklar çiçekteki renkli bölümdür. Çanak yaprak ise bitkinin yeşil ve en dış bölümüdür.

 Bitkiler fotosentez yoluyla kendi oksijen ve besinlerini üretmektedir. Fotosentez olayı bitkinin yalnızca yeşil bölümlerinde meydana gelmektedir. Fotosentez olayının zıttı ise solunumdur. Bitkiler solunumu gece yapmaktadır. Bitkilerin yaprak kısımlarından su atmasına ise terleme denilmektedir.

2.Hayvanlar

 Aktif bir şekilde hareket yeteneğine sahip ve gelişmiş yapıda olan hayvanlar omurgalı ve omurgasız şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.

Omurgalı Hayvanlar: Vücudundaki kıkırdak veya kemiklerden meydana gelen omurgalara sahip hayvanlardır. Kendi içerisinde beşe ayrılmaktadır. Kuşlar, memeliler, balıklar, sürüngenler ve kurbağalar omurgalı hayvanlardandır.

Omurgasız Hayvanlar: Vücutlarında omurga olmayan hayvanlardır. Bu grupta yer alan hayvanlar; solucanlar, eklembacaklılar, süngerler, derisi dikenliler, yumuşakçalar ve sölenterler şeklindedir.

3.Mikroskobik Canlılar

 Mikroskobik canlılar, çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı canlı türleridir. Sadece mikroskopla görülebilen bu canlılar amip, öglena, bakteri ve paramesyumdur.

 Mikroskobik canlıların özellikleri:

Elverişli ortamlarda hızlı bir şekilde ürerler. Neredeyse her ortamda bulunurlar.

Eğer mikroskobik canlılar bir gıda üzerinde çoğalırsa bu gıda tüketildiğinde kişi zehirlenir. Bunun için gıda ürünleri üzerinde son kullanma tarihleri belirtilmektedir.

Kolera, grip, verem, diş çürüğü gibi rahatsızlıklara mikroskobik canlılar neden olmaktadır.

Bazı mikroskobik canlıların faydaları da bulunmaktadır. Antibiyotik üretiminde, aşı üretiminde, hamur mayalanmasında, sütten süt ürünleri yapılmasına, üzümden sirke yapılmasında vb. durumlarda bu canlılardan yararlanılmaktadır.

4. Mantarlar

 Mantarlar bitki olmadıkları için fotosentez yapıp besin üretmezler. Hazır besinler sayesinde beslenirler. Mantar çeşitleri dört tanedir. Bunlar; küf mantarı, şapkalı mantar, hastalık yapan mantar ve maya mantarıdır.

Küf Mantarı: Hayvan ve bitki atıklarının çürümesine ayrıca yiyeceklerin de küflenmesine neden olmaktadır.

Şapkalı Mantar: Yapısı itibariyle şapkaya benzediği için bu ismi almıştır. Doğal ortamda zehirli çeşitleri bulunur. Zehirli olmayanlar vitamin ve protein açısından zengindir. Yiyecek olarak yalnızca kültür mantarının tüketilmesi önerilmektedir.

Hastalık Yapan Mantar: Parazit olarak da adlandırılan bu mantar çeşidi bitki ya da hayvanlardan insanlara hastalık geçmesine neden olmaktadır.

Maya Mantarı: Çıplak gözle görülemeyecek mantarlardır. Hamur mayalandırmak için kullanılır. Ayrıca bira gibi bazı içeceklerin yapımında da kullanılmaktadır 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/5-sinif-fen-bilimleri-canlilari-taniyalim-konu-anlatimi-41610541