Ciddede hangi deniz var?

Ciddede hangi deniz var?

Arabistan nerede yer alır?

Suudi Arabistan'ın denize kıyısı var mı?

Mısırda hangi deniz var?

Suudi Arabistan doğuda mı batıda mı?

Arabistanda ne denizi var?

Sharm El Sheikh pahalı mı?

Suudi Arabistan'da kaç üniversite var?

Ciddede hangi deniz var?

Arabistan nerede yer alır?

Suudi Arabistan'ın denize kıyısı var mı?

Mısırda hangi deniz var?

Suudi Arabistan doğuda mı batıda mı?

Arabistanda ne denizi var?

Sharm El Sheikh pahalı mı?

Suudi Arabistan'da kaç üniversite var?

Kaynak: https://enpopulersorular.com/library/lecture/read/488389-ciddede-hangi-deniz-var

Cidde Mikatın İçinde Midir, Afakiler Cidde’de İhrama Girebilir mi?

Cidde mîkâtın içinde midir, âfâkîler Cidde’de ihrama girebilir mi?

Mîkâtın dışında kalan belde ve ülkelerde oturanlara “âfâkî” denir. Âfâkîlerden, hac veya umre yapmak maksadıyla Hicaz’a gidenler için, geldiği bölge veya ülkeye göre ihrama girme yerleri bizzat Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. “Mîkât” denilen bu yerler beş tanedir. İbn Abbas’ın (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber, Medîneliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnü’l-menâzil’i ve Yemenliler için Yelemlem’i mîkât olarak belirledi. Bunlar, belirtilen bölge veya ülke yönünden gelen diğer belde yolcuları için de mîkâttır.” (Buhârî, Hac, 7-13, Cezâu’s-Sayd, 18; Müslim, Hac, 11-18; Ebû Dâvûd, Menâsik, 9; Nesâî, Menâsik, 17-23) Başka bir hadiste buna Iraklılar için “Zâtu ırk” ilave edilmiştir. (Ebû Dâvûd, Menâsik, 8) Eğer hac veya umre yolcusunun yolu, bu noktalardan geçmiyorsa yolcu, buraların hizalarında ihrama girer.

Cidde, ulemanın cumhuruna göre Hıl’den (mîkât içinden) sayılmaktadır. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 482, 625) Buna göre âfâkîler Cidde’de ihrama giremez. İster deniz yoluyla, ister hava yolu ile gelsinler, kuzey ve batı istikametinden gelenler Cuhfe hizasını geçmeden ihrama girmelidirler.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/cidde-mikatin-icinde-midir-afakiler-ciddede-ihrama-girebilir-mi.html